NOTÍCIES

Ordre HAP/50/2015, de 21 de gener, per la qual es fixen els llindars relatius a les estadístiques d'intercanvis de béns entre Estats membres de la Unió Europea. BOE 27-01-2015

S'incrementa el llindar per a l'excempció de l'obligació de declarar, que queden fixats de la següent manera:

1- Introduccions, es fixen en: 400.000€ d'import facturat acumulat en l'exercici anterior o en el corrent.

2- Expedicions, es fixen en: 400.000€ d'import facturat acumulat en l'exercici anterior o en el corrent.

Entrada en vigor a partir de 1 de gener de 2015.

 

Resum nou llindar Intrastat

Dades de Contacte

   973 443 080
  Av. Pere III, 39 · 25600 BALAGUER (Lleida)

Segueixi'ns a les xarxes