NOTÍCIES

Com a conseqüència de la modificació del codi de comerç, respecte de determinades activitats ara amb objecte mercantil, s'actualitzaran tant la llei del impost sobre la Renta, com la Llei del impost de societats des de l'1 de gener de 2016, les Societats Civils deixaran de tributar com entitats en IRPF.

Com a opcions hauran de: passar a ser contribuents del IS, o en el seu cas, procedir a la dissolució i liquidació. S'estableix doncs un règim transitori en l'IRPF que regula la translació d'aquest tipus d'entitats com a contribuents del IRPF a contribuents del IS, i també per a la seva dissolució i liquidació.

Descarregar exemples i consultes vinculants

Dades de Contacte

   973 443 080
  Av. Pere III, 39 · 25600 BALAGUER (Lleida)

Segueixi'ns a les xarxes