NOTÍCIES

Des del passat 1 de Gener de 2015, data d'entrada en vigor de la Llei 27/2014, nova Llei de l'Impost sobre Societats, en avant NLIS, els Comptes Anuals dipositats en el Registre Mercntil han adquirit una rellevància específica per a l'acreditació de les bases imposables negatives i les deduccions, generades en períodes que estiguessin prescrits en el moment de la comprovació, aplicats en exercicis no prescrits.

En el següent enllaç trobareu diversos exemples

Descarregar

Dades de Contacte

   973 443 080
  Av. Pere III, 39 · 25600 BALAGUER (Lleida)

Segueixi'ns a les xarxes