NOTÍCIES

Amb la present els informem del termini per ingressar, en període voluntari, les quotes nacionals i provincials de l' Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) de l'exercici 2016, que comprèn del dia 15-09-2016 al 21-11-2016, ambdós inclosos, segons la Resolució del Departament de Recaptació de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de 10 de juny del present (BOE 15-06-2016)

Descarregar circular

 

Dades de Contacte

   973 443 080
  Av. Pere III, 39 · 25600 BALAGUER (Lleida)

Segueixi'ns a les xarxes