NOTÍCIES

El passat 30 d'agost es va publicar al BOE l'ordre HFP/816/2017 de 28/08,  per la qual s'aprova el model 232 de declaració informativa d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals, amb efectes a partir del 1 de Gener de 2016.

La declaració del model 232 s'haurà de presentar quatre mesos desprès de la data de presentació de la declaració del Impost de Societats. (El mes de novembre seguent de l'exercici tancat)

Descarregar Circular

Dades de Contacte

   973 443 080
  Av. Pere III, 39 · 25600 BALAGUER (Lleida)

Segueixi'ns a les xarxes