NOTÍCIES

La nova regulació suposa l'eliminació de manera definitiva del Llibre de Visites de la Inspecció, tant en format físic com en format electrònic.

L'ordre aprova el nou model de diligència d'actuació dels Inspectors de Treball i Seguretat Social i els sotinspectors laborals, amb motiu de cada visita als centres de treball o comprovació per compareixença del subjecte inspeccionat en dependències públiques que realitzin, expediran  diligència sobre tal actuació, amb subjecció a les regles previstes en aquesta ordre ministerial.

DESCARREGAR NOU MODEL IT

Dades de Contacte

   973 443 080
  Av. Pere III, 39 · 25600 BALAGUER (Lleida)

Segueixi'ns a les xarxes