NOTÍCIES

Els comuniquem que, ABANS de l'1 de NOVEMBRE, tenen l'oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la seva edad.

Aquesta modificaicó tindrà efectes a partir de l'1 de gener de 2018.

També els informem que poden optar per la cobertura de les contingències professionals (accident de treball imalaltia professioanl) i de la protecció per cessament d'activitat abans de l'1 d'octubre.

Descarregar circular

Dades de Contacte

   973 443 080
  Av. Pere III, 39 · 25600 BALAGUER (Lleida)

Segueixi'ns a les xarxes